Patriotisk Folkeparti

mandag 18. juni 2012

Nettside: http://www.sleng.in/PFP/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/Patriotisk.Folkeparti/

Facebookpartiet til Eilert Sannes. (Nettside: http://www.sleng.in/). Etablert rundt 2011/2012.

Kjent for sine apeller på torgmøtene til islamkritiske organisasjoner som Stopp Islamiseringen og Norwegian Defence League.


Fra Partiets nettside:

Patriotisk Folke Parti (PFP): Vil satse på å bevare demokratiet med kristne grunnverdier i Norge.
Dette er ei politisk gruppe som jobber for å danne et politisk parti, med fokus på menneskeverd og humanitet.

PFP vil jobbe for at folket skal inkluderes mer ved folkeavstemning ved viktige endringer i grunnloven.

PFP vil verne om de kristne grunnverdier: jobbe for likeverd og likestilling i samfunnet.
Partiet skal bygge på budskapet i kristendommen om kjærlighet og tilgivelse, og vil bevare kristen tro i Norge.

Familien vil bli i fokus.

Drevet av Blogger.