Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Kristen Framtid

Ivar Kristianslunds parti etter at han i forbindelse med kraftige interne stridigheter forlot Kristent Samlingsparti i 2001. Bakgrunnen for stridighetene var partiets landsmøtevedtak om at kvinner ikke kan ha styreverv eller stille som kandidater for Kristent Samlingsparti. I følge Kristianslund undergravet sentralstyret dette vedtaket. Særlig arg er Kristanslund på den tidligere partifellen Anne-Liv Gamlem, som er kjent fra sitt arbeid i "Forum Mot Islamisering". Gamlem skal ha forsvart kvinners adgang til å inneha politiske verv i partiet og også gitt uyttrykk for at man ikke bør innta et så strengt standpunkt til skillsmisse som det partiet nå gjør. Motsetningene i partiet skal ha toppet seg da Kristianslund på et landsstyremøte erklærte at det var opp til Gud å bestemme om han skulle fortsette som partiformann. Kristianslund valgte å la Gud avgjøre saken gjennom en loddtrekning, som endte med at han trakk seg. Det neste året pågikk det en strid om hvem som satt på rettigheten til navnet Kristens Samlingsparti. KS beholdt navnet, mens Ivar Kristianslunds startet sitt nye parti Kristen Framtid

(Kilde: Magasinet Monitor)

I ettertid har Kristianslund blitt knyttet til Ludvik Nessas Abort-mostanderne.

Drevet av Blogger.