Nasjonal Samling

NS, Nasjonal Samling. Politisk parti stiftet 17.5.1933 og ledet av Vidkun Quisling, oppløst ved frigjøringen 8.5.1945. Ved den tyske okkupasjonen hadde NS trolig bare noen hundre medlemmer, men partiet vokste hurtig inntil medlemstallet kulminerte i november 1943 med 43 400 voksne medlemmer. Fra dette toppunktet gikk medlemstallet noe ned frem til frigjøringen. I alt var omkring 55 000 mennesker i kortere eller lengre tid medlemmer av NS under okkupasjonen. 25.9.1940 gjorde okkupasjonsmakten NS til Norges eneste lovlige parti. Dermed ble NS en ledende politisk maktfaktor i Norge. Gjennom 5 okkupasjonsår drev partiet et målbevisst arbeid for å «nyordne» det norske samfunnet i tråd med sitt politiske program. Dette ble gjort ved å plassere partimedlemmer i nøkkelposisjoner i samfunnslivet. Det offentlige styringsverk, organisasjonene, mediene og kulturlivet ble satt under NS-ledelse. London-regjeringens landssvikanordninger gjorde det straffbart å tegne, eller opprettholde medlemskap i NS. Medlemmene av NS ble under rettsoppgjøret etter frigjøringen kollektivt tiltalt for landssvik.

I 1980 startet Ole Darbu NS for annen gang i Norgeshistorien. Darbu var frontsoldat i tyskernes tjeneste et sanitetskompani under Den Andre Verdenskrig. Han tilhører den fløyen av gammelnazister som helt siden femtitallet hadde forsøkt å opprette et nytt naziparti i Norge. Darbu reiste land og strand rundt og skrøt av å ha 200 medlemmer i det nystiftede NS, men forsøket rant ut i sanden. Darbu vendte etter dette tilbake til Nasjonalt Folkeparti.

Drevet av Blogger.