Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Det Norske Folkeparti

Det Norske Folkeparti.

Fra partiets egen nettside:

Velkommen til Det Norske Folkeparti et parti som ble registrert i Brønnøysund registrene 9. juli 2020.

Partiet er stiftet på bakgrunn av at vi over tid har sett en økende tendens til at Politiske beslutninger bokstavelig talt har blitt tredd nedover ørene til folk. Dette går igjen i sak etter sak uten at jeg skal gå inn på hver enkelt.

Vi har vært vitne til at folk har forsøkt å ta til motmæle i form av innsendte høringsuttalelser, skriftlige klager, rettssaker, organisert seg i protestgrupper og ikke minst forsøkt å få ut sin frustrasjon på sosiale medier. Resultat? Lite og ingenting har gått i folkets favør.

Da dette er et nystartet parti for folket har dere nå en gyllen mulighet til å være med å få representanter fra eget distrikt inn på Stortinget i 2021, representanter som dere selv mener fortjener å tale deres sak fra Stortingets talerstol. I alle andre partier er det allerede satt personer på såkalt sikre plasser, dette er ikke Folkevalgte, men det kan din kandidat bli i Det Norske Folkeparti, en ekte Folkevalgt.

Drevet av Blogger.