Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Samfunnsvernet

Samfunnsvernet (1923)

Samfundsvernet ble opprettet i 1923, og var en norsk, borgerlig militærorganisasjon som var rettet mot arbeiderbevegelsen. Den kunne i henhold til politiloven av 1928 anvendes som reservepoliti og tre støttende til hvis det etablerte samfunnet fikk bruk for hjelp i en revolusjonær situasjon. Organisasjonen hadde 10 000 medlemmer, og disse drev regelmessig med skyteøvelser og annen relevant trening, ofte ledet av offiserer fra hæren. Også innenfor forsvaret eksisterte det en egen beredskapsordning med "pålitelige soldater". De skulle settes inn ved eventuelle forsøk på å skape indre uro eller revolusjon i samfunnet. Da det i 1935 ble brakt på det rene at Samfundvernet drev militærøvelser med hærens materiell, ble organisasjonen oppløst.

Kilde: Wikipedia.

Drevet av Blogger.