FRIdemokratene

FRIdemokratene

FRIdemokratene ble stiftet 19. juni 1994 - som et resultat av en bitter og langvarig intern strid i Fremskrittspartiet. Etter Fremskrittspartiets landsmøte på Bolkesjø i april 1994, meldte fire av partiets stortingsrepresentanter - Ellen Chr. Christiansen, Oscar Hillgaar, Stephen Bråthen og Roy Wetterstad - seg ut av partiet. Ellen Chr. Christiansen ble valgt til FRIdemokratenes første leder på det første landsmøtet i september 1994.

I FRIdemokratenes politiske manifest heter det følgende om organisasjonenes politiske ideologi: "FRIdemokratene er en organisasjon som baserer seg på liberalismen og dens sentrale elementer, retten til liv, frihet og streben etter lykke, toleranse, respekt for eiendomsretten og for det enkelte menneskets frie valg - samt en sterkt redusert statsmakt hvis eksistens rettferdiggjøres av dens funksjon som beskytter av disse rettigheter".

Ved fylkestingsvalget i 1995 fikk FRIdemokratene 1 871 stemmer. Det dårlige valgresultatet medførte at det på et ekstraordinært landsmøte i 1995 ble bestemt at FRIdemokratene ikke lenger skal være et politisk parti, men en organisasjon. FRIdemokratene vil spre sitt budskap gjennom aksjoner, kampanjer, konferanser, kurs og debattmøter.

(Kilde:Aftenposten)

Drevet av Blogger.