Det norske Urbanpartiet

Det norske Urbanpartiet

OM DNUP:
Det norske urbanparti ble i det stille påtenkt allerede i 2006. Dette fordi en gruppe studenter hadde sett seg lei av regionaleskjevheter i samfunnet. Særlig forbauset ble vi over regelverket for Stortingsvalgene; visste du at en stemme som blir avlevert i Finnmark tilsvarer 2.7 stemmer fra Oslo? Og visste du at Oslo årlig sender et helt Sporveisbudsjett og et halvt grunnskolebudsjett til distriktene? Dette er i beste fall ikke vår definisjon av rettferdig fordeling.

IDEOLOGI:
Nettopp fordi DNUP per dags dato taler Oslos sak såvel som andre storbyer, er ikke regjeringsmakt målet. Derfor kan du som storbybeboer føle deg trygg på at dine interesser blir ivaretatt også på Stortinget, uten at din stemme i praksis går til et helt annet parti som vi dessverre ser mye av i dagens politiske bilde. Som du forstår tar DNUP sikte på å forene forskjellige ideologier med den hensikt å forsvare urbane verdier.

KJERNESAKER
SENTRALISERING
Vi mener at ethvert lokalsamfunn bør være sin egen lykkes smed; det at Oslo får hjulene til å gå rundt forsvarer ikke den pålagte utbetalingsklausulen Oslo og andre byer lever med i dag. Vi krever også at Oslo blir rettferdig representert på Stortinget. Vi ønsker ikke å øke antallet mandater på Stortinget, snarere ønsker vi å få utdelt flere mandater ved Stortingsvalget på bekostning av Finnmark og Nordland, som pga. arealordningen er sterkt overrepresentert på Stortinget.

SKOLEVESEN
Oslos skolevesen forfaller. DNUP ønsker å bruke de pengene Oslo blir tvunget til å sende til distriktene på Oslos eget skolevesen. Videre ønsker DNUP å styrke lærernes status gjennom høyere lønn snarere enn å la skoletrøtte elever måtte være enda flere timer på skolen, som dagens regjering ønsker. Flere tiår gamle lokaler skal pusses opp og gjøres levelige.

SKJENKETIDER
DNUP ønsker å utvide dagens håpløse tidsrammer for kjøp av alkohol. Vi ønsker ikke å stenge utesteder tidligere på kvelden, etter vårt syn løser det ingenting. Snarere ønsker vi å kompensere et mer liberalt skjenkereglement gjennom en skjerpet politistyrke.

DNUP ønsker å være med i tiden, og opprettet derfor en på Facebook. Om interessen taler for det vil vi samle inn de underskrifter som trengs for å få listestatus.  Bli med om du ikke finner deg i å bli neglisjert av øvrigheten fordi du velger å bo i landets største by!

VALGET 2009:
De rødgrønne trakk det lengste strået, selv om de fikk en enda mindre prosentmessig andel enn i 2005. DNUP tar mandatsystemet på alvor, og ønsker et rettferdig system der alle stemmer teller likt.

Drevet av Blogger.