Rød Front

Rød Front


Rød Front var en partipolitisk uavhengig, sosialistisk studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo. Organisasjonen ga ut bladet Demo (tidsskrift). Organisasjonen gikk inn i Venstrealliansen i 2008.

En organisasjon med samme navn fantes også ved Universitetet i Trondheim/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på tidlig 1990-tall.

Rød Front var også navnet på ei liste som stilte til valg i Det Norske Studentersamfund i Oslo fra slutten av 1960-tallet og på 1970-tallet med støtte av ML-bevegelsen. Tilsvarende lister med mer eller mindre samme navn blei også stilt i studentersamfunna i Bergen, Trondheim og noen andre steder.

Rød Front var også en betegnelse som ble brukt på demonstrasjoner 1. mai arrangert av arrangører som sto i opposisjon til Arbeiderpartiet, først og fremst AKP og ml-bevegelsen. I et slikt arrangement i 1979 ble to personer skadet da nazisten Petter Kristian Kyvik kastet en bombe mot toget.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.