Byluftlisten

Byluftlisten var en lokalpolitisk organisasjon, som ved kommune- og fylkestingsvalget 2011 stilte lister til Hordaland fylkesting og Bergen bystyre. Organisasjonen, som ble etablert i 2010, hadde som formål «få slutt på den helseskadelige byluften i Bergen med en gang og for all fremtid».

Partiprogrammet omfattet i hovedsak tiltak for å bedre forurensingssituasjonen i byen, blant annet ved å begrense veitrafikk, skipstrafikk og vedfyring. Også i andre saker forsøkte programmet å knytte an til byluftspørsmålet, enten det gjalt byplanspørsmål, skole- og helsepolitikk eller næringspolitikk.

Byluftlisten ønsket seg størst mulig politisk innflytelse, og eventuelle innvalgte representanter villle derfor støtte den byråds- eller fylkestingskoalisjonen som vil føre den beste byluftspolitikken, uavhengig av politisk fløy. Toppkandidater var Frøy Gudbrandsen på Hordaland-lista og Endre Meyer Tvinnereim på Bergen-lista.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.