Folkets Parti

Nettside: Folketsparti.no

Tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger FNB.

Kjære velger.

Vi er et helt nystartet parti som ble stiftet etter at den nye bompakken ble vedtatt på Fylkestinget i desember 2014. Bompakken ble vedtatt uten at det hadde blitt foretatt en eneste konsekvensutredning i forhold til hva dette vil ha å si for befolkningen, institusjoner, næringsliv og frivillig arbeid, deriblant idretten.

Stavanger går nå utfordrende tider i møte. Kan vi da sitte stille å se på at de som skal representere befolkning en gir oss en ekstraregning på opp til 36.000 kr i året pr bil i husholdningen, samtidig som folk mister jobbene sine og næringslivet sliter? Hvordan vil dette påvirke rekruttering til ny arbeidskraft til regionen? Hvordan skal folk i etableringsfasen som er avhengige av bilen få spart opp egenkapital til å komme inn på et trangt boligmarked? Hvordan vil det påvirke kjøpekraften vår? Hva vil vi måtte kutte ned på? Dette er blant spørsmål vi stiller oss.

Trafikkproblemene i Stavanger et resultat av en feilslått politikk der næringsbygg og boliger har blitt etablert med lange avstander mellom hverandre, samtidig som vi har hatt stor befolkningsvekst og infrastrukturen ikke har blitt bygd ut for å tåle det. Vi er lei politikere som skyver problemene foran seg og som skaper nye, i stedet for å løse de problemene de selv har skapt. Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger skal passe på at slike ekstraskatter aldri blir lagt over på befolkningen i regionen igjen og vi vil gjøre alt vi kan for at vedtaket om den nye bompakken ikke blir satt i kraft.

Din stemme har muligheten til å være med på å forme Stavanger sin fremtid. Vi har tatt ansvaret ved å ta opp kampen for befolkningen, som massivt har støttet oss i blant annet sosiale medier. Men om du ønsker endring må du selv ta ansvar ved å gi oss din stemme ved bystyrevalget 14. september. Uten den kommer vi ingen vei. Nok er nok, stem Folkeaksjonen nei til mer bompenger 14. september. Godt valg.

– Partiet fikk inn 3 representanter i Stavanger Bystyre, og i flere andre utvalg.

Kilde: https://www.neitilmerbompenger.no/partiet/

27.06.18: Vil samle landets bompengemotstandere

17.02.22.: Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) endrer navn til Folkets Parti FNB (FP)
Kilde: NTB

Drevet av Blogger.