Hortenpartiet

Hortenpartiet er et nedlagt politisk parti i Horten (da Borre) kommune, stiftet i januar 1999, med formål å endre kommunenavnet fra Borre til Horten. Partiet hadde i perioden 1999–2003 8 av 41 mandater i kommunestyret i Borre. Partiet ble avviklet etter denne perioden som følge av resultatet av folkeavstemmingen om kommunenavnet 10. september 2001.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.