Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Oslo Byaksjon

Oslo Byaksjon er en norsk aksjon ledet av Erling Fossen. De stilte for første gang liste under kommunevalget i 2003, og stilte også til kommunevalget 2007.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.