Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Samlingspartiet

Samlingspartiet.no.
Facebook.

Organisasjonsnummer: 924 806 354.
Stiftet 11.03.2020.
Registrert 30.03.2020.

Samlingspartiet er ikke et nytt navn i norsk politikk. Partiet ble første gang etablert i 1903 for å sikre en fredelig oppløsning av unionen med Sverige slik at landet igjen kunne bli selvstendig. Ved Stortings-valget høsten 1903 fant Høyre og moderate krefter fra Venstre sammen. Christian Michelsen, Wollert Konow og Bjørnstjerne Bjørnson var blant de sentrale personer i og rundt Samlingspartiet.

Samlingspartiet er tilhenger av et sterkt demokrati med stor oppslutning fra befolkningen. Landet har i for mange år blitt styrt av en politisk elite, og ikke av et folkestyre. Dette har resultert i en stadig fallende valgoppslutning. Dette gavner ikke landet. Samlingspartiet mener derfor at det skal settes grenser for hvor lenge man kan være folkevalgt i de forskjellige folkevalgte organer. Det skal også settes en grense for størrelsen på folkevalgtes økonomiske godtgjørelse.

I likhet med alle andre partier er Samlingspartiet fullt opptatt med å ferdigstille et valgprogram for kommende stortingsvalg. Valgprogrammet vil omfatte eldreomsorg, alderspensjon, forsvar, justis, helse, idrett, kultur, miljø, samferdsel, skole, sosialpolitikk, kommunal forvaltning m m. Kort sagt alt man forventer av et parti som har til hensikt å ivareta landets og velgernes interesser. Du vil finne litt som er beskrivende for partiet lenger nede på siden.

Samlingspartiet er et nytt parti, og derfor er partiet avhengig av hjelp fra landets innbyggere for å kunne stille til valg. Dersom du ønsker å hjelpe oss med å få registrert partiet i Partiregisteret og å få registrert valglister finner du mer informasjon på siden "REGISTRERING"

Drevet av Blogger.