Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Ungkommunistene i Norge

Ungkommunistene i Norge - UngKom (NKPs ungdomsavdelingen)

Innledning

Ungkommunistene i Norge er Norges Kommunistiske Partis Ungdomsorganisasjon. Ungkommunistene er en Marxistisk-Leninistisk organisasjon. UngKom gir ut avisa Kameraten en gang i måneden.

Historie

Før 2006
Ungkommunistene i Norge ser på seg selv som NKUs åndelige etterfølger så Ungkommunistenes historie finnes på Norges Kommunistiske Ungdomsforbund-artikkelen her på Wikipedia.

2006-
Ungkommunistene ble dannet som følge av en konflikt mellom Norges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund som startet i 2004. Mye av konflikten er udokumenterbar, men kjernen var at NKP mente at det ikke var noen aktivitet i NKU og at dette forhindret rekruttering til NKP. 1. april 2006 vedtok NKP at NKU skulle gjenopprettes uten dets gamle lederskap. NKU ble registrert som organisasjon i Brønnøysundsregisteret med samme logo som før. Et landsmøte ble holdt 12. og 13. mai det samme år der representanter fra NKP møtte med medlemmer fra det gamle NKU og potensielle medlemmer som ble tatt opp i organisasjonen på landsmøtet. Organisasjon fortsatte og virke som NKPs ungdomsorganisasjon og fram til juli 2008 het organisasjonen NKU. Da hadde konflikten mellom NKP og det gamle NKU kommet opp i Oslos Tingrett og det endte med at begge parter ble tilkjent ansvar for konflikten, men det gamle NKU fikk rettighetene til navn og logo. Det ble da vedtatt at det gjenreiste NKU skulle skifte navn til Ungkommunistene i Norge (UngKom) og skifte logo.

Drevet av Blogger.