Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Inkluderingspartiet

Etablert 12.05.2017 av Petter Johan Holth fra Bærum

Det vites lite om partiet.

I 2019 ble det lagt ut et 44 sider valgprogram for perioden 2021-2025 Her >>>.

Fra programmet:

Hvorfor et nytt politisk parti?

Menneskers kamp om land-og vannarealer og andre ressurserharalltid vært en kime til krig og elendighet, hvilket makthavere opp gjennom historien har visst å utnytte.Densamme kampen skjer også nå, ogheldigvis ikke alltid gjennom krigføring, men vi må ta innover oss at store forskjeller skaper grobunn for konflikter og krig. Inkluderingspartiet vil jobbe for å utjevne forskjeller som kun fører til én ting; misnøye, revolusjon, terrorisme, krig og elendighet.

Drevet av Blogger.