Marxist-Leninistiske Grupper

arxist-Leninistiske Grupper (MLG), eventuelt Marxist-Leninistiske Arbeids- og Studiegrupper, var en organisasjon som ble opprettet i 1970 med det formål å skape et nytt kommunistisk parti i Norge. Den ble oppløst i 1973 da Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) ble stiftet.
Organisasjonen hadde sitt opphav i Sosialistiske Arbeids- og Studiegrupper (SASG), men der SASG hadde vært et studie- og diskusjonsforum for de eldste og mest erfarne medlemmene i SUF(m-l) samt eldre allierte som hadde forlatt Sosialistisk Folkeparti sammen med SUF, var MLG strammere organisert, med strenge opptakskrav og kadervurderinger der ikke alle som ville ble tatt opp. Formann fra 1971 var Sigurd Allern. Samme år opplevde MLG et brudd med flertallet i Marxist-Leninistisk Front (MLF) som tidligere hadde vært vurdert som en nær alliert i forhold til å bygge det nye partiet.
Partiet spilte en avgjørende rolle i Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid og vokste kraftig i forbindelse med EEC-striden i 1972. Blant andre politiske saker som var viktige for MLG kan nevnes solidaritetsarbeid i forhold til Vietnam-krigen og solidaritet med Palestina. Medlemstallet for MLG er ukjent, men anslås til å ha ligget på noen få tusen.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.