Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Føderalistisk Propagandaforbund

Føderalistisk Propagandaforbund var en syndikalistisk opposisjon innad i Landsorganisasjonen (LO).

I 1924 ble det nedsatt en komité på tre mann innen LO som skulle planlegge en plattform for syndikalistenes tilslutning. 11. september 1924 innledet Edvard Mørk over «Er en fagopposition nødvendig i Norge» i Kristiania Social-Anarkistiske Forening. Det ble diskutert om hvorvidt det burde dannes en syndikalistisk opplysnings- og propagandaorganisasjon. På Norsk Syndikalistisk Føderasjons 4. kongress 27. september – 1. oktober 1924 ble forholdet til LO drøftet etter en innledning av Trygve Aakervik. Dette resulterte i en heftig debatt. Enkelte av talerne henviste til de dårlige erfaringene arbeiderne hadde med LO i forbindelse med enkelte streiker, samt faren for at syndikalistene skulle havne i reformismen.

I oktober 1924 ble Føderalistisk Propagandaforbund dannet. Dette var et forsøk på å drive syndikalistisk opplysningsvirksomhet innen LO. De fulgte således den «indre linje», slik Fagopposisjonen av 1911 hadde gjort. 23. oktober innledet Oscar Ottersen om det nystartede propagandaforbundet i Kristiania social-anarkistiske forening, med etterfølgende diskusjon. Revolt hadde en del positive artikler om denne nye organisasjonen. Alarm og NSF, derimot, var ikke særlig begeistret for dette tiltaket. Det kom til en sterk meningsutveksling mellom sosialanarkistene og syndikalistene. Enkelte av NSFs medlemmer skal ha arbeidet for den nye organisasjonen. Avtroppende forretningsfører for NSF, Einar Mikkelsen, reagerte på dette, og advarte mot et av disse medlemmene og «det dödfödte Federalistiske Propaganda forbund som blev stiftet umiddelbart efter N.S.Fs kongres, utelukkende fordi propagandistene ikke fik N.S.F. sit underbruk.».

Medlemmer av Norges social-anarkistiske forbund var meget aktive i Føderalistisk Propagandaforbund.

Føderalistisk Propagandaforbund forsvant i 1928, muligens noe tidligere.

Kilde Harald Fagerhus / Wikipedia

Drevet av Blogger.