Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----SV

Sosialistisk Venstreparti

Partiets forløper var Sosialistisk Folkeparti (SF), som ble stiftet i 1961 hovedsakelig av NATO-motstandere i Arbeiderpartiet. Dessuten ble sentrale personer i kretsen rundt ukeavisen "Orientering" i 1961 ekskludert fra Arbeiderpartiet, anklaget for fraksjonsvirksomhet. "Orientering" - som ble etablert i 1953 - hadde mange kjente skribenter, som f. eks. Johan Galtung, Vilhelm Aubert og Karl Evang. Avisens første redaktør var Sigurd Evensmo.

Disse eksklusjonene satte fart i arbeidet med parti-etableringen, og ved valget i 1961 fikk SF to stortings-representanter, Finn Gustavsen og Asbjørn Holm. Gustavsens stemmegivning i Kings Bay-saken i 1963, førte til Arbeiderparti-regjeringens avgang.

SF inngikk ved stortingsvalget i 1973 et samarbeide med NKP, Demokratiske sosialister - AIK og Uavhengige sosialister under navnet Sosialistisk Valgforbund. Denne samling rett etter EF-striden i 1972 bar frukter. Resultatet ble 16 mandater på Stortinget. Sosialistisk Venstreparti ble stiftet i Trondheim 16. mars 1975. NKP valgte da å stå utenfor, etter bitter strid. Ved 1977-valget fikk imidlertid SV bare 2 representanter.

Etter stiftelsesmøtet startet oppbyggingen av SV som parti. Ukeavisen "Orientering" ble nedlagt og partiet fikk sin egen ukeavis, "Ny Tid", som utkom første gang i august 1975.

I 1980-årene markerte SV seg særlig sterkt i sikkerhetspolitikken. Nei til NATO, reduksjon av forsvarsbudsjettene og kampen om NATOs mellomdistanse-raketter, var hovedsakene. Partiet har også markert seg sterkt til fordel for den tredje verden og som det "grønne alternativ" i norsk politikk. I hele partiets levetid har motstanden mot norsk EF-medlemskap vært en av fanesakene. I kampen om norsk EU- medlemskap i 1994 markerte SV seg sterkt på nei-siden. Det beste valg i partiets historie gjorde SV ved fylkestingsvalget i 1991, da partiet fikk 12,2 prosent av stemmene. Sitt siste landsmøte holdt SV i Ålesund 9. - 11. juni 1995. Erik Solheim ble etterfulgt som partileder av Kristin Halvorsen på landsmøtet i 1997.

(Kilde: Aftenposten)

Drevet av Blogger.