Populistiske arbeidsgrupper

Populistiske arbeidsgrupper (PAG) var en politisk gruppering som ble dannet i Bergen i 1971 og i Tromsø i 1973. PAG var aktive fram til begynnelsen av 1980-tallet.

PAG var partipolitisk uavhengige og samlet aktivister, mange av dem studenter, som sognet til partiene Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og også Sosialistisk Folkeparti. Ideologisk var PAG anti-kapitalistisk, men ble aldri så ytterliggående som ml-bevegelsen. Gruppene konsentrerte seg om distrikts- og miljøpolitikk og var involvert i flere bymiljøaksjoner. PAG var også engasjert i motstanden mot norsk medlemskap i EEC. Det politisk-ideologiske grunnlaget for PAG ble nedskrevet i boken Norsk populisme (Bergen, 1972).

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.