Reformpartiet

Reformpartiet I

Anders Lange døde 18 oktober 1974, og Eivind Eckbo overtok som formann i ALP frem til landsmøte , hvor Arve Lønnum ble valgt som ny formann. Meningsmålingene var nå på vei nedover. Det nye partiet trakk fra starten av til seg mange dyktige personer som alle var individualister og sterke personligheter. Men det var mye å være uenige om. Det oppsto alvorlig divergens i synet på hvordan partiet skulle drives, og i 1974 ble Reformpartiet dannet av en utbrytergruppe som ønsket et parti med et gjennomarbeidet program. Etter Anders Langes død kom Carl I.Hagen inn på Stortinget som representant for Reformpartiet. Allerede i 1975 ble Reformpartiet tatt opp av ALP, og tilbakekomsten ble markert med en forsoningsskål i kjelleren på Amalienborg Restaurant i Oslo. Meningsmålingene raste nedover, og fylkestingsvalget i 1977 gav partiet kun 1,4% oppslutning. Navneskifte til Fremskrittspartiet skjedde 29.januar 1977. Meningsmålingene før valget 1977 viste 0,8%. Valgresultatet ble 100% bedre, men partiet sto uten stortingsrepresentasjon.

Se også Wikipedia


Reformpartiet II

Reformpartiet ble stiftet 12. oktober 2004  på Nøtterøy menighetshus. Det var 31 personer tilstede på stiftelsesmøtet.

Bak ideen om et nytt parti står en gruppe bompengemotstandere fra Tønsbergområdet Det nye partiet er altså først og fremst en ”protestbevegelse” som skal jobbe imot bompengefinansierte veier. Partiet skal også satse på folkeavstemninger og nedleggelser av fylkeskommunen. Den viktigste kampsaken er å bygge fire felts E 18 og dobbeltspor på jernbanen gjennom Vestfold.

NRK Vestfold melder 23.12.04:
Reformpartiet i Vestfold har klart å samle inn over 5000 underskrifter, og kan dermed delta i stortingsvalget neste år.
Fra Wikipedia:

Reformpartiet var et norsk registrert politisk parti. Utgangspunktet for partiet var motstanden blant folk flest mot bomringer rundt Tønsberg i Vestfold fylke, og det at politikerne fra de etablerte partiene ikke tok hensyn til at et stort flertall av befolkningen var motstandere av at veibygging i området skulle finansieres gjennom bomstasjoner.
Partiet ble stiftet den 12. oktober 2004 på Nøtterøy Menighetshus. Partiet rakk å samle de nødvendige 5 000 støtteunderskrifter innen årsskiftet, og rakk innen fristen for stortingsvalget høsten 2005, å stille lister i 6 fylker: Vestfold, Rogaland, Møre og Romsdal, Oppland, Østfold og Akershus.

Partiets slagord for stortingsvalget 2005 var «Norge uten bommer! Reformpartiet - mot velgerforakt og maktmisbruk!». Reformpartiet har, som det eneste av partiene som stiller til stortingsvalget, programfestet direkte demokrati ved at det sier at dersom 5 % av velgerne skriver under på krav om folkeavstemning i en sak, så skal slik avstemning skje og resultatet skal være bindende for partiet.

Reformpartiet ble oppløst 13. juli 2009.

Drevet av Blogger.