Folkestyret

18.02.22
Folkestyret ble stiftet av blant annet Susanne Heart, tidligere medlem av Miljøpartiet De Grønne.
Parti-prosjektet inviterer til felles valglister i 2023, med budskapet:
Folkestyret tilbyr en plattform for enkeltindivider og grupper som ønsker å stille til valg uten å være tilknyttet et politisk parti.

Kilde >>> Folkestyret.org

Folkestyret er ikke registrert som politisk parti i Partiregisteret, men som forening/lag/innretning. Kilde >>> Brreg.no


Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper:

Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

Myndighetene er underlagt folket

Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Drevet av Blogger.