Humanistiske Sosialdemokrater

Humanistiske Sosialdemokrater
Facebook

--------------------

Fra Facebooksiden 31. juli 2022:
Som følge av at det ikke har vært aktivitet i foreningen Humanistiske Sosialdemokrater på mange år legges foreningen ned med virkning fra 1.8.2022.
Foreningens midler på kr 7445,- er overført Kreftforeningen. Vinjar Tufte, Levi Fragell og Per Kristian Hansen 31.7.2022. (stiftere)

--------------------

HS er en sjølstendig medlemsforening innenfor arbeiderbevegelsen.
HS bygger på humanisme, menneskerettighetene og på ideene i den demokratiske sosialisme og vil arbeide for at dette som livssynsgrunnlag gjenspeiles i Det norske Arbeiderpartis politikk.

HS har som oppgave å:
- Bidra til at Det norske Arbeiderparti arbeider med å integrere likestilling mellom ulike livssyn i partiets dokumenter og i partiets politikk.

- Ta aktivt del i arbeiderbevegelsens politiske og faglige arbeid for velferd, rettferdighet og fred, og for å sikre en rettferdig og forsvarlig forvaltning av miljø og ressurser, både nasjonalt og globalt. På det partipolitiske plan foregår arbeidet gjennom Det norske Arbeiderparti.

- Styrke og utvide det humanistiske / mellommenneskelige fellesskapet på arbeidsplasser, og i politiske og faglige miljø. HS skal samtidig bidra til forståelse og respekt mellom alle tros- og livssynsbevegelser.

Det har ikke vært aktivitet på nettsiden siden 2014, og der kan virke som at partier er lagt ned, eller er har en lang pause.

Drevet av Blogger.