Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Det Pragmatiske Partiet

En Facebookside med navnet Det Pragmatiske Parti (Foreløpig tittel) dukket opp i slutten av mai 2008:

I dagens politiske landskap har vi alt for mye ideologisk krigføring.
Venstresiden MÅ mene at radikal kjønnskvotering er bra. Høyresiden MÅ være imot.
Venstresiden MÅ mene at høye skatter er bra. Høyresiden MÅ være i mot.

Slik fortsetter det.

Det vi trenger er et parti som ikke bryr seg om slike ideologiske skillelinjer, som rett så ofte er ganske kunstige. Bare tenk hvor mye mer naturlige det ville vært for AP og Høyre å samarbeide, enn det er at AP samarbeider med SV og Høyre samarbeider med FrP. Men på grunn av ideologiske skillelinjer skjer ikke det.

Vi trenger et parti som kan si: I forhold til skattespørsmålet så undersøker vi hva flest av de ledende øknomer vil si er det beste valget for å opprettholde, eventuelt høyne levestandarden for flest mulig, uten at vi samtidig lar det gå utover minoritetsgrupper.

Dette partiet skal i hvert enkelt tilfelle ta det standpunktet som gir den beste løsningen i følge flest eksperter på det gitte området.

Vår eneste ideologi, skal være en blanding av Utilitarisme og "Det Kategoriske Imperativ"

Dersom vi når grensa for å kunne etablere et politisk parti, vil jeg selv og de i gruppen som ønsker å være aktive, ta på oss å gjøre denne gruppen om til et reelt politisk parti, hvor alle gruppemedlemmene får mulighet til å bli med fra starten av, og således Velge partiets lederskap og nominere kandidater til valg.

Håper så mange som mulig vil bli med å forandre det politiske landskapet i Norge.

Drevet av Blogger.