Norge mot innvandring (NMI)

Etter landsmøtet i FMI i 1991 startet Myrdal NMI. Han satte straks i gang en voldsom offensiv med gatemøter over hele Norge.
Hans mest kjente møte er det såkalte ”slaget i Brummundal”, som endte med voldsomme konfrontasjoner med mot-demonstranter. Arild Elvsveen og Jan Holte fikk dommer i forbindelse med dette ”slaget”. I 91, 92 og utover i 93 fortsatte gatemøtene. Sommeren 1992 hadde NMI et ”strategimøte”. Myrdal offentliggjorde fremtidens taktikk. Først skulle informasjon om ”motstanderne” innhentes og systematiseres, deretter skulle det ”handles”. Registreringsskjemaer ble sendt ut over hele landet. Både datatilsynet og politiet reagerte på uttalelsene, men klarte ikke å samle nok bevis til å reise tiltale. Kåre Hoff, NMI's leder i Bergen uttalte at de var i ferd med å lage to hemmelige grupper som skulle stå for aksjonene. I første rekke var det snakk om hærverk rettet mot påståtte motstandere.

Myrdal hold seg for det meste sammen med meningsfeller og yngre nynazister, men vendte også blikket mot innvandrerpartiene, i første rekke Fedrelandspartiet. I Aust-Agder dannet han en lokal avdeling av partiet, hvor Paul Bisgård var formann og Øyvind Mossing var sekretær. Harald Trefall og Fedrelandspartiet var relativt iltre på Myrdals dobbeltspill, men fortsatte likevel samarbeider.

Myrdal fortsatte gatemøtene sommeren 93, men ble møtt av så mye motbør og ”mobbing” at det etter hvert ble stille rundt han og NMI. Til slutt ble det helt stille rundt ham.

Arne Myrdal døde i august 2007.

Drevet av Blogger.