Norsk Folkestyreparti

Se Senterpartiet.

Drevet av Blogger.