Abort-Abort-motstandernes listemotstandernes

Nettside: Abort.no

Abort-motstanderne (tidligere Abort-motstandernes Liste) er en politisk gruppering som stilte til valg i sju fylker ved stortingsvalget 2005 og i et fylke (Østfold) i 2009. Gruppen hadde opprinnelig ikke noe program ut over abortsaken, og ønsket ikke å bli oppfattet som et politisk parti. 17. august 2008 ble imidlertid partiet Abort-motstanderne stiftet.

Abort-motstandernes vedtekter § 1 er kjernepunktene i partiets politikk formulert slik: «Abort-motstandernes primære formål er å drive folkeopplysning og annen tjenlig virksomhet for å få fjernet "abortloven" og for å oppnå lik rett til liv for alle mennesker fra unnfangelse til en naturlig død. Vi vil arbeide for at ingen norsk lov skal være i strid med Bibelens 10 bud.»

Partiet er for totalt forbud mot framprovosert abort og mener at alle befruktede menneskeegg og -fostre bør ha full beskyttelse av loven. I denne sammenheng regnes et vanlig prevensjonsmiddel som spiral som abortframkallende.

Når det gjelder andre spørsmål, skal representanter for Abort-motstanderne følge Bibelen og de ti bud, samt Grunnloven av 1814 med «senere lovlige forandringer».

kilde: Wikipedia.

 ---------------------------------
Abort-motstandernes liste (gikk over til parti i 2008 - se over)

Ekstern link Abort-mostandernes liste

Initiativtakerne i Abortmostanderne er prestene fra Strandebarm prosti og Ivar Kristianslund som er kjent fra en rekke ekstremkristne politiske partiet, nå sist Kristen Framtid. Listesamarbeiderne sto fram i januar 2005  og proklamerte at de vill stille egne lister ved Stortingsvalget 12.september 2005. Abort-motstandernes liste er ikke et politisk parti, men en liste som har som eneste mål å abortere abortloven. I alle fylker der de klarer å samle 500 under-skrifter innen slutten av mars 2005, vil de være med i valgkampen

Følgende stiller på lista:

 1. Ludvig Nessa, prest
 2. Børre Knudsen, biskop
 3. Ivar Kristianslund, professor
 4. Per Kørner, prost (Østfold)
 5. Ragnar Andersen, forsker (Østfold)
 6. Egil Hovland, komponist (Østfold)
 7. Odd Kleiven, rektor
 8. Einar S. Bryn, prest
 9. Arne Thorsen, prest
10.Olav Berg Lyngmo, prest (Finnmark)
11.Nils Borge Teigen, prest (Finnmark)

Drevet av Blogger.