(marxist-leninistene)

marxist-leninistene) var en kommunistisk gruppe i Oslo som ble opprettet etter landsmøtet i AKP(m-l) vedtok å fjerne parentesen i 1990. Splittelsen hadde utgangspunkt i et miljø av unge partimedlemmer som ønsket en mer radikal maoistisk orientering og større satsing på arbeiderklassen og klassekampen. De opprettet blant annet et samarbeid med Revolusjonært Ungdomsforbund i Bergen, som hadde brutt ut av Rød Ungdom på venstregrunnlag, og resultatet ble Revolusjonært Forbund. Etter at Bergens-avdelingen imidlertid valgte å oppfordre sine medlemmer til å melde seg inn i RV trakk imidlertid Oslo-seksjonen seg ut og skiftet navn tilbake til (m-l). Kort tid etter gikk imidlertid organisasjonen i frø.

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.