Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid)

Samleside for:
Gunnlovens Fokestyre - Norges Fremtid
Folkebevegelsen
Norske Vikinger
Norges Fremtid Parti
DirEKTE demokrati til NorgeGunnlovens Fokestyre - Norges Fremtid

Grunnlovens-folkestyre.no

Stiftet 8.9.20 - registrert i Enhetsregisteret 25.9.20.
(Kilde: https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=925668168).

Leder: Per Olav Breivang.
Nestleder: Anne Karin BorgundNedenfor kommer en beskrivelse av sammenslåing av flere mikro-partier til det nye partiet Direkte Folkestyre, som kort etter ble til Grunnlovens Folkestyre

20. april 2020 publiserte Per Olav Breivang følgende på Facebookgruppa til NORGESFREMTID Politisk parti Vennegruppe:Problemet er vi klar over. Vi tenker nye løsninger. Direktedemokrati, og Folkestyre. Vi er så langt 4 politiske organisasjon, og interessegrupper som har funnet felles grunn i Direktedemokrati, og Folkestyre, med grunnloven som rettesnor. Folkebevegelsen, Norges Fremtid, Hefo (formentlig Human Etisk Folkeparti), og Direkte Folkestyre. Vi jobber i fellesskap for å innføre et nytt , og bedre politisk system i Norge, så den Norske befolkningen igjen kan styre Landet i fellesskap. Vi har fått mange henvendelser i fra mennesker som ønsker å være en del av dette prosjektet. Vit at hos oss er du inkludert, og velkommen til å være med på å skape politiske forandringer i Norge. ikke nøl med å ta kontakt med oss. Per Olav Breivang.

Innlegget inneholder følgende illustrasjon:


Kilde: https://www.facebook.com/groups/547621435575030/permalink/1152535718416929/

22. april 2020 publiserte Per Olav Breivang ut følgende på Facebookgruppa til DirEKTE demoktati til Norge:

Kilde: https://www.facebook.com/groups/1615775938678438/permalink/2559946290928060/


23.april la ut Marion Alexandra Bendik Aakra ut samme informasjon på på Facebookgruppa til Direkte FolkeStyre.
Kilde: https://www.facebook.com/groups/230369871037902/permalink/717147285693489/

Oversikt over partiene/gruppene som nevn som sammenslåtte:

Direkte Folkestyre
https://direktefolkestyre.no/
https://www.facebook.com/groups/230369871037902/
https://www.facebook.com/Direkte-FolkeStyre-104148877909128/

Folkebevegelsen
https://www.folkebevegelsen.org/
https://www.facebook.com/groups/folkebevegelsen/

Norges Fremtid Parti
https://www.norges-fremtid.com/
https://www.facebook.com/groups/547621435575030/
https://www.facebook.com/NorgesFremtidNFP/

Oversikt over andre partiene/gruppene som er omhandlet i prosessen:

DirekteDemokrati
https://www.facebook.com/groups/1615775938678438/

Human Etisk Folkeparti
https://hefo.info/

I september 2020 ser det ut som at Direkte Folkestyre likevel ikke ble med i sammesnlåingen, men fortsatte som egen gruppe/parti.Norges Fremtid Parti. (NFP)
Facebookprofil.

I følge Brønnøysundregisteret pr. januar 2019 var styret::
Styrets leder: Anne-Karin Borgund Rønnestad
Nestleder: Anne Kari Birgersdatter Solstad

Partiets politisk mål beskrives slik:

- Vi i Norges Fremtid ser at politiske klimaet i Norge blåser feil vei .
- Vi ønsker at det norske folk skal få bestemme selv , ved å innføre Direktedemokrati , slik at bestemmelser skjer ved folkeavstemning.
- Vi ser at innvandringen i Norge er stor , og at Islam er på full fart inni landet vårt , noe vi vil arbeide for å forhindre .
- Vi vil ut av EØS og Schengen . Grensen skal kontrolleres nøye.
- Vi vil styrke Forsvar , Politi og Tolletat .
- Vi vil at alle innbyggere i riket skal ha rett til livsforlengende medisinsk behandling , uten hensyn til pris .
- Tennene er en del av kroppen , og all tannbehandling skal inn under Helfo. All kostnad etter at toppbeløpet er nådd , skal være gratis.
- Vi vil arbeide for at avkortingen av pensjonen skal fjernes.
- Vi vil at alderspensjonen skal forhøyes til 3G og ikke 2G som i dag.
- Vi mener at Bensin og Dieselprisene er for høye , og bør ikke overskride 7 kr literen.Folkebevegelsen
Registrert i Enhetsregisteret 28.10.2018.
Styreleder er Per Olav Breivang.
Nettside: wwww.folkebevegelsen.com.

Benevnelsen er Folkebevegelsen, men "Norges Grunnlov","Tilbake til folket" og "Direktedemokrati" er ord som går igjen i logo og tekster. Folkebevegelsen er registrert som en forening i Enhetsregisteret, men opplyser selv i 2019 at de samlet inn stemmer for å stille til kommunevalget i Nedre Eiker samme år.

Ingar Grøndal fra Folkebevegelsen sto bak en eller flere demonstrasjoner mot Marrachesavtalen i 2018.

I mars 2020 meldte Folkebevegelsen at de gikk sammen med flere andre grupper for å etablere den nye gruppa Grunnlovens Folkestyre.


Norske Vikinger - poltisk parti
Klassisk norsk nasjonalist-parti etablert rundt april 2018. De beskriver seg selv som et parti som ligger i sentrum i norsk politikk: Vi er et parti for det norske folk og setter norske verdier fremfor alt.

Kilde: www.kommunevalg-stortingsvalg.no

Linken til nettsiden https://norske-vikinger.webnode.com/, redirektes imidlertid pr. januar 2019 til: https://www.norges-fremtid.com/.

Drevet av Blogger.