Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Human Etisk Folkeparti

Ikke registrert politisk parti etablert av John Even Hjeriding.
Domenet hefo.info ble etalbert 14. januar 2015.

Fra partiprogrammet:

HEFO vil ha et arbeidsliv der alle som har mulighet til å arbeide kan delta, derfor må det føres en aktiv innsats for å inkludere alle, og for å forhindre utstøting.

Myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne må samarbeide aktivt for å nå dette målet.

Men for å sikre lav arbeidsledighet og høy sysselsetting er det avgjørende med en politikk som legger godt til rette for norsk næringsliv.

Nettsiden innehold består også for en stor del av svært konspirasjonteoretiske artikler og oversikter.

Kilde: hefo.info

Drevet av Blogger.