Selvstendighetspartiet

Selvstendighetspartiet 3
www.selvstendighetspartiet.no.

Partiets facebookside ble opprettet 7. mai 2015.
Når "partiet" denne gangen ble stiftet vites ikke.

Partiet fikk en del del oppmerksomhet da partileder Ellen Due Brynhildsen var en av initiativtakerne i demonstrasjoner mot Marrakesh-avtalen før jul 2018.

Partiet gjennomførte et ekstraordinært landsmøte lørdag 12.1.19.

24.01.21 meldte Demokratene mfl. at Selvstendigshetspartiet legges ned og går inn i Demokratene
Kilde >> Demokratene.no.Selvstendighetspartiet 2

Gikk inn i Folkepartiet i 2000, jfr Folkepartiets webside.Selvstendighetspartiet 1

Selvstendighetspartiet (danskepartiet, prinsepartiet, de ilende) var et norsk politisk parti som gjorde seg gjeldende under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Under diskusjoner om riksforsamlingens mandat og landets selvstendighet viste det seg at forsamlingen delte seg i to løse grupperinger. Disse blir gjerne kalt selvstendighetspartiet og unionspartiet. Det er en del usikkerhet rundt motivene til selvstendighetslinjen, men gjennomgående er nok flertallet innstilt på dansk styre og et ønske om Kristian Fredrik som ny norsk konge. Kanskje var tanken et nytt Danmark-Norge.

Selvstendighetspartiet hadde flertallet, rundt 80 representanter, og ble ledet av Christian Magnus Falsen. Han hadde med seg Georg Sverdrup, Peter Motzfeldt og Wilhem Friman Koren Christie. De ønsket slå fast at Norge var et selvstendig land. De ønsket også å begrense riksforsamlingens oppgave til å utarbeides en grunnlov og deretter velge en konge. Når dette var gjort skulle forsamlingen oppløses.

Partiet samlet flertallet av forsamlingens 37 bønder, og disse omtrent som de mer fremstående representantene fra samme amt. De deltok i liten grad i debattene.

Kilde: Wikipedia
Kilde: Edisvoll1814.no

Drevet av Blogger.