Folkemakt

Folkemakt var en frihetlig sosialistisk organisasjon som gjorde seg bemerket noen år på 1990-tallet, før den avgikk ved døden mot slutten av tiåret. Deres politiske plattform ble vedtatt på ekstraordinært landsmøte i Oslo 22. mars 1997:

Folkemakt er en frihetlig sosialistisk organisasjon
som arbeider for et samfunn som ikke tillater noen
form for undertrykking eller utbytting. Et fritt,
klasseløst samfunn, der folks sunne fornuft og
sosiale natur danner grunnlaget for et direkte
demokrati.

Folkemakt hadde en nær tilknytning til miljøet i Hjelmsgt. 3 og Gateavisa.

Drevet av Blogger.