Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----AKP

Arbeidernes Kommunistparti

I 1961 ble Sosialistisk Folkeparti (SF) stiftet. Det nystiftede partiet besto av folk som særlig kom fra Arbeiderpartiet og som var misfornøyd med deres sin utenrikspolitiske linje, spesielt i NATO-spørsmålet. SFs ungdomsorganisasjon, SUF, brøt ut i 1969 av partiet SF. SUF ble senere (1973) omdannet til AKP-ml. SUF og seinere AKP var fra første stund fiendtlig innstilt til det gamle NKP. De ville danne et nytt kommunistparti, og hevdet at NKP ikke var kommunistisk. I praktisk politikk stod AKP stod for en meget sekterisk linje. Utenrikspolitisk støttet de Kina og Albania, og i kampen mot Sovjet- unionen og de Øst-Europeiske landene, stod de ofte sammen med krefter langt til høyre. (Kilde:NKP)

AKPs 14 landsmøtet 13.-15- oktober 2006

Leder: Ingrid Baltzersen

Sentralstyret:

Øyvin Aamodt, Gudmund Dalsbø, Olaf Svorstøl (alternerer med Jo Ryste), Tina Wikstrøm, Turid Kjernlie, Jorun Gulbrandsen, Magnhild R Nilsen, Arnljot Ask, Johan Petter Andresen, Ole Markus Mærøe, Siri Jensen, Live Fagereng, Ida Myhre, Astrid Olsen, Ingeborg Sanner, Terje Valen, Kenneth Fuglemsmo, Steinar Eraker, Gunnar Aarstein.


På konstituerande møte i sentralstyret vart Kenneth Fuglemsmo valt til nestleiar.)

Drevet av Blogger.