Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----NNSB

Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB)
Websiden nede siden 2009.

NNSB (ZORN 88) ble offisielt stiftet en julaften i 1988, da endel unge og eldre kvinner og menn møttes i Oslo og vedtok organisasjonenstatutter. Men som et indre "frimureri" eksisterte ZORN 88 også den gang Norsk Front og Nasjonalt Folkeparti var NS-bevegelsens ansikt utad.

Initiativet til "julemøtet" ble tatt av Erik Rune Hansen. Tidspunktet ble valgt fordi viktige personer fra fjerne landsdeler da tilfeldigvis befant seg i Oslo. På tross av at Hansen var for ung til å ha vært medlem av Nasjonal Samling, og heller ikke hadde familie tilknyttet NS - hans far var MILORG-mann og bestefaren etterrettningssjef i MILORG. D13 - hadde han gode nasjonale og internasjonale NS-kontakter. I fem år var han tilknyttet avisen "Folk og Land", utgitt av "Forbundet for Sosial Oppreisning" (senere INO - Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie), som ungdomsredaktør, senere også redaksjonssekretær. I en periode var han også formann i "Kameratklubben" - et møtested for tidligere NS-medlemmer og Frontkjempere. Den første og eneste som ikke selv hadde vært NS-medlem. Som medarbeider i "Folk og Land", fikk han også av og til delta på ellers lukkede og strengt hemmelige møter mellom tidligere medlemmer av Waffen-SS. Redaktør i "Folk og Land" var den gang Odd Melsom, tidligere redaktør for "Norsk Arbeidsliv" og "Fritt Folk". Og sammen med Alexander Lange og andre yngre medarbeidere - ble årene i ukeavisen "Folk og Land" brukt til å bygge opp en ny NS-generasjon parallelt med det viktige arbeidet å belyse det såkalte "rettsoppgjøret" etter krigen.

I dette miljøet ble Nasjonal Ungdomsfylking og Nordisk Ungdomsfront grunnlagt. Senere kom Norsk Front og Nasjonalt Folkeparti, men da eksisterte allerede ZORN 88, som en indre kjerne av overbeviste nasjonalsosialister, hvor de unge hentet erfaring fra både norske og utenlandske NS-veteraner og frontkjempere.

Da ukompetente og voldsfikserte krefter tok over roret i Norsk Front og Nasjonalt Folkeparti, begynte ideen om en rent nasjonalsosialistisk organisasjon bygget på ZORN 88 å spire. Kun trofaste og ideologisk skolerte nasjonalsosialister invitert til å delta. Selve navnet - ZORN 88 - som mange nok fant merkelig, var bare et "prosjektnavn" og ble endret til Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse i 1998.

Nasjonalsosialisme er ikke bundet til tid, sted og omstendigheter - men derimot en ide som virker uavhengig av historiske hendelser og fenomener. Det er ikke bare en politisk retning, men en ny og revolusjonerende måte å se alle ting i sin helhet på. Natur, mennesket og universet må virke med i den politiske prosessen og i statsdannelsen. På ingen måte er nasjonalsosialismen et parti eller en interesseorganisasjon - og vi representerer ikke en klasse av folket slik kommunismen gjør. NS-bevegelsen er heller ikke-konservativ - vi ønsker på ingen måte å skru tiden tilbake eller "konservere" et samfunnssystem som har gitt oss broderkriger, køer av arbeidsløs ungdom, tvangsauksjoner, utkastelser, selvmord, miljøødeleggelser, narkotikamisbruk, kriminalitet, utrygghet og utbytting av den tredje verden hvor millioner står i ferd med å sulte i hjel.

Vi er i dag den tredje vei - det tredje og eneste alternativ til de gamle og utlevde systemer. (Kilde: www.nnnsb.net).

Erik Rune Hansen bosatte seg i mange år i Polen. Han var syk en lang periode, og døde der i 2004(?). Hans etterfølger ble Terje Nordlien.
Nordlien skal ha forlatt lederstillingen i 2007/2008.

Drevet av Blogger.