Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Naturlovpartiet

Stiftet i 1993. Naturlovpartiet ble registrert som politisk parti 25. mai 1993 og holdt sitt første landsmøte på Mesnali i Hedmark i august samme år. Partiet stilte ved 1993-valget liste i 11 fylker. Partiet sier om seg selv at "Partiets politiske plattform er å fremme programmer og konkrete virkemidler som er vitenskapelig utprøvd og som gir støtte og vekst til alle innbyggere uansett yrke, kjønn, status etc. Som det eneste parti fremmer Naturlovpartiet programmer som minsker stress og øker det norske folks livskvalitet". Partiet ønsker også å gi alle opplæring i hvordan vi kan handle i pakt med naturlovene og øke livskvaliteten med hensyn til levesett, stresshåndtering, sunnhets-prinsipper, diett og rutiner. Naturlovpartiet er det eneste parti i Norge som går inn for forebyggende offentlige helsetjenester gjennom etablerte, naturmedisinske metoder. Partiet opplyser at det finnes ca. 50 "naturlovpartier" rundt om i verden. (Kilde: Aftenposten)

Partiet ønsker å snu opp-ned på hele den politiske virkeligheten ved å erstatte dagens system med transcendal meditasjon. Dette skal, i følge partiets program, føre til et høyere bevissthetsnivå blant menneskene og dermed føre til et bedre samfunn med mindre stress og sykefravær.

PRESSEMELDING: Mesnali, 10.08.2001.

Naturlovpartiet avslutter alle valgaktiviteter.
Siden partiet ble stiftet i 1992 og registrert i 1993, har det deltatt i alle valg frem til i år. I 1997 stilte Naturlovpartiet lister i alle fylker til Stortingsvalget. Frem til da registrerte vi en viss nyhetens inntresse i mediene, bla. hadde både NRK og TV2 innslag fra valgkampen og i avisen var det mange gode artikler med programmet som fokus. Men etter hvert stoppet mediedekningen opp. Da vi i 1999 søkte råd hos erfarne medierådgivere, fikk vi råd om som ikke var gangbare for partiet, bla. å skape ”gimmicks” for å få oppmerksomhet.

Valgkampene vi deltok i var alltid svært inspirerende når vi hadde dirkete velgerkontakt. Svært mange av de vi møtte uttrykte at vår politiske plattform var noe de hadde ventet på. Mange uttrykte at de ikke hadde planlagt å stemme, men nå hadde de funnet et parti de allikevel ville gi sin stemme til. Valgresultatene avgjøres imidlertid ikke av de enkelte mennesker en møter men av medienes omtale av partiet. Den svak mediedekning er en av grunnene til at vi nå innstiller våre valgaktiviteter.

En annen grunn er at velgerne ikke har sett realiteten i virkningene av kunnskapen partiet er grunnlagt på. Våre program har et vitenskapelig fundament som er ukjent i politikken, men velgerne har lett for å se på det som de gagnløse løfter de så altfor godt er kjent med fra de andre partiene.

Vi gikk inn i politikken og dannet et politisk parti fordi vi tenkte at våre idealer var så gode og rene og nyttige for utviklingen overalt - de står for et liv i fred, lykke, sunnhet og velstand. Med denne holdningen gikk vi inn i politikken.
Men, etter å ha erfart fire valg i løpet av disse årene virker det som om negativiteten og tregheten i befolkningen er for stor. Selv om Transcendental Meditasjon har blitt lært bort siden 1960, er det enda ikke nok renhet i landets bevissthet. Når vi ikke kan overtale velgerne til å stemme for vårt program, er tiden vi bruker på valgkamp er spilt tid for å fremme våre løsninger.

Vi har derfor besluttet å innstille valgkampen og annen politisk aktivitet, noe som forøvrig også gjelder for våre søsterpartier i andre land. I stedet inviterer vi alle Naturlovpartiets tilhengere til å delta i Maharishis Globale Administrasjon gjennom Naturens Lov. Her vil vi fortsette å fokusere på partiets vitenskapelige virkemidler som opplæring i Transcendental Meditasjon, TM-Sidhi-programmet og Yogisk Flyging, og å arbeide med egen og andres opplysthet og utvikling.
Partiet legges imidlertid ikke ned. I år stiller partiet med lister til Stortingsvalget i Hedmark, Oslo og Hordaland. På samme måte vil valglister i enkelte fylker vil bli fremmet hvert Stortingsvalg i påvente av en større oppvåkning i befolkningen for partiets virkemidler.

Verdensbevisstheten må bli mer ren for at renhet skal styre verden. Det som skal til for at vi starter opp igjen med politiske aktivitet er økt renhet i vår nasjonale bevissthet. Og alt det partiet står for er et veldig, veldig rent konsept. Yogiske Flygere vil mer og mer aktualisere dette idealet for å administrere en nasjon gjennom at borgerne spontant handler mer i pakt med både de nasjonale lover og Naturens Lov.
Stemmegivning gjøres ut fra folks mening. Hvorfor skulle vi kaste bort tiden med å følge folks mening når folket ikke kjenner kunnskapen partiet fremmer? Denne kunnskapen er ikke basert på hva folk mener. I politikken er ideen: Du gir meg makt til å styre, og når jeg er valgt, lager jeg lovene. Vi har en ny kunnskap som burde være kjærkommen i dagens kaotiske politikk. Naturlovpartiets politikk er bygd på naturlovenes virke og kunnskapen om hvordan livet i samfunnet kan bli i samklang med helheten i de lover som styrer alle og alt.

Monarkiet har blitt avvist, demokratiet har spilt fallitt; det deler nasjonen, diktatur kan være én manns fanatisme; kommunismen har slått feil, og når det gjelder kapitalisme, se på USA, demokratiets stat; de endte opp i rettssalen. Alle disse har vist seg utilstrekkelige for verdigheten til livet på jorden.

Nå vil vi gjennom Maharishis Globale Administrasjon gjennom Naturens Lov bringe frem det beste innen demokrati, kapitalisme, kommunisme, diktatur og monarki - den totale Naturens Lov. Det er fordi den totale Naturens Lov har både en vitenskapelig og religiøs verdi for livet.

Det burde ikke være noen skuffelse når vi forandrer retningen på vår aktivitet. Dette er ikke å bevege seg bakover på noen måte; vi gjør bare en mindre endring og fortsetter mot våre mål for raskere fremskritt mot varig verdensfred.

Naturlovpartiet kommer foreløpig til å være en passiv kanal for kunnskapen om et ideelt samfunn som vårt program bygger på.

Til slutt vil vi komme med en sterk oppfordring til Stortingets partier:
Adoptere Naturlovpartiets program.

Med vennlig hilsen
For styret i Naturlovpartiet
Odd Sverre Løset
Partileder

Drevet av Blogger.