Demokratisk Folkeparti

Demokratiskfolkeparti.no.

Facebook.

Første gang partiet dukket opp var på Facebook 3.august 2020:

1 Slik æ ser det
Velger vi nye politikere inn på Stortinget vil de på sikt bli korrumperte og svikte land og folk. Derfor må vi innføre Direktedemokrati etter mal av Sveits.
Verdens eneste Direktedemokrati.
Vi har ikke tid å finne opp kruttet på ny.

2 Alle internasjonale avtaler som er inngått av Stortinget i strid med Grunnlovens paragraf nr 1
Og medfører avgivelse av suverenitet må fjernes.
Det gjelder..
EØS
Schengen
Barcelona
Marakesh
FN og
Acer.

Samt å ta tilbake kontrollen over Norges bank og finanstilsyn.
3 Vi må stanse Islam i Norge, ellers vil det ende som et totalitært Islamsk diktatur. Dette må gjøres omgående.
Vi har ikke råd til konsekvensene.

4 Vi må gjenopprette vår kristne kirke.
Fordi avskaffelsen blei gjort i strid med Grunnlovens paragraf nr 2.
Og siden 73 % av alle nyfødte barn i Norge døpt i den Norske kirke 2017.
Vet vi det vil være udemokratisk å ikke respektere et så stort flertall.

5 Demokrati Krever at de styrende respekterer flertallet av befolkninga.
Og det i samtlige tema.
Alt annet er vanstyre.

6 Vi har vært vitne til partier som vrir og vrenger på egne program i bytte mot taburetter eller egen vinning til toppene.
Og vi er riktig lei av bløffmakere som snur skjorta etter vinden.
Nå. Hvor mange er enig i disse punktene. ???
Og hvor mange er uenig ???
For de som er enig, finnes det kun et politisk parti i Norge som oppfyller alle disse punktene.
Og jeg mener alle punktene må til skal vi kunne sikre vårt fedreland og våre barns framtid. Vi kan da ikke begå et slikt svik mot våre egne barn.

Partiet som oppfyller dette, gjør det på grunn av denne formålsparagrafen.

MVH Jarle Solli Leder DF

Kilde: https://www.facebook.com/jarle.solli.7/posts/3639641306064504.

Drevet av Blogger.