Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Árja


Árja (nordsamisk for «innsatsvilje») er et norsk, samisk politisk parti.

Partiet ble stiftet i Jergul 24. mai 2008, og partileder var da Láilá Susanne Vars.
Noen av partiets hovedsaker er:
Et åpnere Sameting
Styrke utmarksbrukernes og kystbefolkningens rettigheter
En stopp på fredninger av lokalbefolkningens bruksområder
En mer aktiv eldrepolitikk og helsepolitikk
Mindre sentralisering; styrke rettighetsgrunnlaget for mindre bygder og tettsteder

Kilde:Wikipedia

Drevet av Blogger.