Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norges Nasjonalistiske Parti

Et parti som sprang ut fra miljøet rund gammelsnazistnes avis Folk & Land. En dash Anders Lange, litt kulturradikalt Morgenblad-stoff, litt Fedrelandslag og gammel NS, moderne høyrefraser, og innpakket i bomull - også litt rasisme.

Fedrelandet, familien, de kristne grunnverdier, kulturarv, overbefolkning og forurensing var slagordene. Dette var ”Aksjonsprogrammet” som skulle samle ”norske men og kvinner uten hensyn til yrke eller stand”. Målet var å stille til valg i 1969, men først måtte de samle de 300 underskriftene som da trengtes for å bli registrert parti. Programmet var ferdig høsten 1967, og ble spredt via nasjonale studenter på Blindern, via Folk og Land og via venners venner. Det ble innkalt til et møte i regi av NNP. Her møtte også en god del utenfor miljøet i Folk og Land. Avstanden møtedeltagerne i mellom og uenighet om programmet gjorde sitt til at det ble med ette ene møtet. De greide heller ikke å samle inn nok underskrifter til lovlig registrering. Dermed døde partiet ut. De fleste som forsvant over i Anders Lange Parti eller tilbake til Unge Høyre.

Drevet av Blogger.