Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Folkeaksj. mot EU-medlemskap

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap er en organisasjon som arbeider mot norsk medlemskap i Den europeiske union, hovedsakelig på grunnlag av at de mener et norsk EU-medlemskap er klart ulovlig i følge grunnloven. Organisasjonen beskylder de som jobber aktivt for norsk EU-medlemskap for landsforræderi, og for å ha en femtekolonne på stortinget. På nettsidene sine har de også artikler der de f.eks. skriver om det de oppfatter som frimurernes og katolikkenes grep om EU. Organisasjonen hevder også at Arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions vises protokoller, som de omtaler som «en lærebok i hvordan man skal gå frem for å erobre all makt i verden, økonomisk så vel som militært». De ønsker å gjeninnføre den opprinnelige Grl. § 2, som utelukker jesuitter fra riket. Folkeaksjonen mot EU-medlemskap hevder at jøder og frimurere begikk statskupp i Norge i 1945, og at jødiske banker står bak en konspirasjon for å få verdensherredømme, som EU er et resultat av.

Politisk står organisasjonen nær partier som Fedrelandspartiet, Kystpartiet, Demokratene og Kristent Samlingsparti. Organisasjonen antas å være liten og berøre relativt få personer. Sentrale personer som er, eller har vært medlemmer inkluderer Lars Rønbeck (Demokratene) og Bjørgulf Mortensen (Fedrelandspartiet), foruten lederen Øyvind Aarsnes

Folkeaksjonen har ingen forbindelse med Nei til EU.

Kilde: Wikiepedia

Drevet av Blogger.