Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Norges Kommunistiske Front

(Websiden www.norgeskommunistiskefront.tk ble etterhvert nedlagt)

NKF er en organisasjon som har som formål og beskytte Norge mot fascisme og kapitalisme i alle slags oppkommende væpnede konflikter og den 3 verdenskrigen, som alt peker på kommer til og skje. Vi rekruterer og oppretter flere celler for tiden. Vi har kontakter og celler i Trondheim, Bærum og Hamar. NKF vil være klare til en konflikt i det urbane samfunn og bruke flere taktikker for og nå mål. Vi trenger alle som vil verve seg, det eneste du trenger er engasjemang og troen på marxismen. Legg igjen beskjed i gjesteboken (med mail, så vi kan kontakte) viss du er intresert i verving/rekrutering, lage nye celler/netverk eller annet.

For utenforstående kan dette prosjektet som dukket opp - og forsvant i 2006, se mer ut som guttedrømmer enn som et reelt politisk prosjekt.

Drevet av Blogger.