Felles Framtid / Folkets Vilje

Dette partiet ble registrert av utbrytere fra Pensjonistpartiet som Felles Framtid i 1993. Ved 1993-valget stilte partiet i flere fylker og fikk 548 stemmer. I 1995 skiftet partiet navn til Folkets Vilje. Ifølge vedtektene var "Folkets Vilje en tverrpolitisk organisasjon som vil gjenreise respekten for de etiske normer og de demokratiske verdier". Partiet var mot EF og EØS-samarbeidet. Partiet skiftet i 1999 navn til Generasjonspartiet

Drevet av Blogger.