Marxist-Leninistisk Front (MLF)

Marxist-Leninistisk Front (MLF) var en maoistisk organisasjon som oppsto som en opposisjon i Norges Kommunistiske Parti (NKP) og der flertallet senere grunnla Kommunistisk Arbeiderforbund (KA) og mindretallet sluttet seg til Arbeidernes Kommunistparti (AKP).

Under stridighetene i NKP på 1960-tallet hadde det utviklet seg et mindretall bestående av høyrefløyen i partiet og et flertall bestående av sentrum og venstrefløyen. Etter at mindretallet var utmanøvrert i 1967 gikk imidlertid flertallsalliansen i oppløsning, og en maoistisk/pro-kinesisk gruppering rundt Kjell Hovden, Ester Bergerud og partiets bokhandel i Oslo begynte å utkrystallisere seg. Denne sørget blant annet for at partiforlaget ga ut fire bind med verker av Mao Zedong.

I 1969 ble tidsskriftet Røde Fane grunnlagt og det ble opprettet et nærmere samarbeid med SUF(m-l), som nylig hadde brutt med Sosialistisk Folkeparti på et maoistisk grunnlag. I 1970 ble 27 medlemmer i kretsen rundt Røde Fane ekskludert, og Marxist-Leninistisk Front ble grunnlagt med det mål for øyet å skape et nytt kommunistisk parti i samarbeid med SUF(m-l) og Marxist-Leninistiske Grupper (MLG). På landsmøtet i april 1971 forlot ytterligere 32 medlemmer NKP.

Samarbeidet mellom MLF og MLG var imidlertid langt fra harmonisk. Da MLG begynte å orientere seg i rening Folkebevegelsen mot EEC og nasjonal argumentasjon mot norsk medlemskap i EEC ble dette møtt med protester fra MLF. MLF var også kritisk til den klassemessige sammensetningen av MLG, og mente det ville skape problemer for et nytt kommunistisk parti. Allerede i oktober 1971 hadde disse uenighetene forplantet seg inn i MLF til en slik grad at landsmøtet delte seg i to, som begge hevdet å være det offisielle MLF. Det ble også opprettet to ulike versjoner av Røde Fane, hvorav den ene fortsatt eksisterer som Rødts tidsskrift Rødt!.

Mindretallet, med Georg Vaagen som den mest prominente talspersonen, gikk i 1972 inn i MLG, mens flertallet, med Hovden i spissen, i 1972 grunnla Kommunistisk Arbeiderforbund.

Kilde: Wikipia

Drevet av Blogger.