Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Oddbjørn Jonstads mange prosjekter

Fra Wikipedia:
Oddbjørn Jonstad (født 22. januar 1944) fra Naustdal er en norsk politiker (Frp, senere Norsk Folkeparti) som på slutten av 1990-tallet markerte seg som sterk innvandringsmotstander. Synspunktene vakte dengang såpass oppsikt at han ble ekskludert fra Fremskrittspartiet i 1999. Han har senere ledet et nasjonalistiske småparti og et innvandringskritisk nettsted.
Kilde: Wikipedia.

Oddbjørn Johnstad har et enormt forbruk av domenenanv, og det er vanskelig å følge med på alle parti- og innvandringsmotstands-prosjektene hans. Her gjør vi imidlertid et forsøk.

Alle nettstedene er "politiske partier", innvandringsfiendtlige nettsider, eller oversikter over det han anser som landsforrædere.

Alternativ-for-norge.no
Fedrelandspartiet.no
Fortroppen.no
Fripennn.no
Hjemmesitterpartiet.no
Innvandringskontoret.no
Judas.no
Korsfarer.no
Landssviker.no
Microavisen.no
Microfinans.no
Milorg.no
Nasjonalalliansen.no
Nasjonalsamling.no
Nabokjerringa.no
Nettrollene.no
Norgesdemokratene
Norskfolkeparti.no
Partiet.no
Partiformann.no
Politikerkontoret.no
Pressekontoret.no
Rasister.no
Reatriering.no
Reatrieringspartiet.no
Religionen.no
Riksrett.no
Sivorg.no
Svartelisten.no
Trykkefrihetselskapet.no
Uriasposten.no
Vi-er-Norge.no
Webkontoret.no

Johnstad på Facebook
Johnstad på Twitter


Drevet av Blogger.