Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Forbundet Internationalen (FIN)

Forbundet Internationalen (FIN) (Trotskister)

Enkeltpersoner fra Revolusjonært Forbund, Arbeidermaktgruppa (AMG) og tidligere medlemmer av Internasjonale Sosialister gikk vinteren 1999/2000 sammen i organisasjonen Forbundet Internasjonalen (tilknyttet 4. Internasjonale). FIN-medlemmene jobber innenfor RV.

"Forbundet Internasjonalen i Norge (FIN) er en sammenslutning av revolusjonære sosialister som har tilsluttet seg den demokratiske og anti-stalinistiske tradisjonen innen arbeiderbevegelsen. Vi er forent av et felles sett prinsipper som vi ønsker skal vinne utbredelse på den norske og internasjonale venstresiden, som lenge har vært dominert av reformisme og stalinisme."

Drevet av Blogger.