Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Folkets Motstandsbevegelse

Folkets Motstandsbevegelse - Det kristne alternativet

Alfred Olsens "enmanns-parti", bygget på ekstrem katolsk fundamentalisme og antisemetisme. Olsen har en bakgrunn fra det høyreekstreme partiet Norsk Front.

Sakset fra websiden:
"Guds og menneskers sataniske fiender, representert ved marxistisk statskapitalisme, liberalkapitalisme og rasistisk sionisme i samarbeid med den inter-nasjonale frimurerorden har infiltrert Kirken i den hensikt å ødelegge vår kristne sivilisasjon og erstatte den med den materialistiske livsfilosofi og mammonisme. Vi ekte troende og vi som følger vår Herre Jesus Kristus har til hensikt å erklære hellig krig mot Guds fiender i vår universelle Kristne Kirke og vårt samfunn, med det mål å hindre avkristning og på denne måten sørge for at folk blir virkelig fri. Slutt deg til oss i dag, timen er kommet. Bli en korstogkjemper og forsvar din kristne TRO. "

Olsen viste at det fortsatt er liv i hans enmannsparti, da han sendte ut en pressemelding etter skytingen mot den israelske synagogen i Oslo 19.9.06. I pressemeldingen erklærer han bla:

"Vi betrakter skuddsalven som ble avfyrt mot synagogen natt til søndag, 17.09.06. som enda en ren provokasjon fra rasistiske jøder i Norge."

Videre...

"DET ER TYDLIG AT VI LEVER I ET RASISTISK JØDISK DIKTATUR, MEN VI KRISTNE LAR OSS IKKE SKREMME AV DEN RASISTISKE JØDISKE MAFIA!".

Drevet av Blogger.