Stopp Innvandringen

Stopp Innvandringen / Hvit Valgallianse

Dette partiet har hatt en rekke navn og det politiske innhold har endret seg meget siden registreringen av Ensliges Parti i 1973.

i 1979 var navnet Ensliges og Pensjonistenes Parti,
i 1981 Folkeavstemningspartiet FAP (tverrpolitisk),
i 1983 For Folkeavstemning (tverrpolitisk),
i 1984 Upolitisk.

Så kommer en kronglete tidsperiode, hvor det finnes en rekke forskjellige kilder og påstander. Vi har valgt å holde oss til Kommunal og regionaldepartmentet som kilde (Oversikten finner du et stykke ned på side her)

i 1988 skiftet partiet navn til Stopp Innvandringen (Folkeviljen - Velgerforbundet).
i 1993 skiftet partiet navn til Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt.
i 1995 skiftet partiet navn til Hvit Valgalianse. (Her påstår andre at det var ensammenslåing med Stopp Innvandringen og "Hjelp Fremmedkulturelle Hjem Ellers Mister Vi Landet Vårt". Begge disse partiene ble ledet av Jack Erik Kjuus).

En fraksjon med Hege Søfteland og Erik Gjems-Onstad forlot partiet i 1990 og dannet Nasjonaldemokratene.

SI/HV utarbeidet aldri noe fullstendig partiprogram, men konsentrer seg helt og fult om innvandrings-problematikken. HV og Jack Erik Kjuus ble i 1997 dømt Høyesterett for rasisme, og etter dette forlot han politikken. HV var en av flere partier som i 1999 dannet grunnlaget for, og ble slått sammen med Nasjonalalliansen.

I Drammen fantes en annen fraksjon av Stopp Innvandringen, representert ved Frank B. Hove. Hove og kompani ville ikke være med på å stifte Hvit Valgallianse da Stopp innvandringen og Hjelp de fremmede hjem ellers mister vi landet vårt ble slått sammen. De fortsatte derfor under navnet Stopp Innvandringen. Etter noen år gikk denne fraksjonen over i Fedrelandspartiet.

(Kilde: Aftenposten/Monitor)/ Hvit Valgallianse

Dette partiet har hatt en rekke navn og det politiske innhold har endret seg meget siden registreringen av Ensliges Parti i 1973.

i 1979 var navnet Ensliges og Pensjonistenes Parti,
i 1981 Folkeavstemningspartiet FAP (tverrpolitisk),
i 1983 For Folkeavstemning (tverrpolitisk),
i 1984 Upolitisk.

Så kommer en kronglete tidsperiode, hvor det finnes en rekke forskjellige kilder og påstander. Vi har valgt å holde oss til Kommunal og regionaldepartmentet som kilde (Oversikten finner du et stykke ned på side her)

i 1988 skiftet partiet navn til Stopp Innvandringen (Folkeviljen - Velgerforbundet).
i 1993 skiftet partiet navn til Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt.
i 1995 skiftet partiet navn til Hvit Valgalianse. (Her påstår andre at det var ensammenslåing med Stopp Innvandringen og "Hjelp Fremmedkulturelle Hjem Ellers Mister Vi Landet Vårt". Begge disse partiene ble ledet av Jack Erik Kjuus).

En fraksjon med Hege Søfteland og Erik Gjems-Onstad forlot partiet i 1990 og dannet Nasjonaldemokratene.

SI/HV utarbeidet aldri noe fullstendig partiprogram, men konsentrer seg helt og fult om innvandrings-problematikken. HV og Jack Erik Kjuus ble i 1997 dømt Høyesterett for rasisme, og etter dette forlot han politikken. HV var en av flere partier som i 1999 dannet grunnlaget for, og ble slått sammen med Nasjonalalliansen.

I Drammen fantes en annen fraksjon av Stopp Innvandringen, representert ved Frank B. Hove. Hove og kompani ville ikke være med på å stifte Hvit Valgallianse da Stopp innvandringen og Hjelp de fremmede hjem ellers mister vi landet vårt ble slått sammen. De fortsatte derfor under navnet Stopp Innvandringen. Etter noen år gikk denne fraksjonen over i Fedrelandspartiet.

(Kilde: Aftenposten/Monitor)

Drevet av Blogger.