Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Nordisk Forsvar (NF)

Nordisk Forsvar (NF)

Fra partiets egen webside:

De fleste som missliker dagens politiske situasjon er vel enige i at det ikke kan fortsette på denne måten i det lange løp. Selv om den materielle situasjonen for folk flest er veldig god her i landet, så er det imidlertid store problemer på de fleste andre områder. De mest grunnleggende spørsmålene i dag er hvordan vi skal bevare den folkeætt vi tilhører, og hvordan vi skal kunne bygge opp igjen et livskraftig samfunn. Nordisk Forsvar mener at dette er noe som ikke kan presses på folket gjennom makt, men heller tilføres folket ved konstruktiv folkeopplysning. Når vi kan tilby folket noe langt bedre enn dagens kaotiske system, da vil folk flest også forstå nødvendigheten av et styreskifte.

Mye godt kan gjøres for folket hvis man får makt, og jeg er ikke så pessimistisk at jeg tror det vil komme en fullstendig blokade av Norge om vi får et patriotisk styre, eller at andre land vil gå sammen om å styrte oss med makt. Til det er den internasjonale situasjonen altfor kompleks, og vi ser i dag at de som følte seg veldig sterke og trygge for noen få år siden, ikke lenger er fullt så selvsikre. Jeg tror faktisk at med et patriotisk styre her i landet, kan Norge i fremtiden bli et forbilde for andre land og folk som ønsker å returnere til, og bygge videre på, tradisjonelle verdier. Vi kan i det hele tatt få mye å si på verdensarenaen og bli et talerør for patriotiske bevegelser også i utlandet. Det er noe som trenges sårt i en verden med forskjellige politiske og ideologiske systemer som kun har vært til gagn for noen få og til ulykke for flertallet, og da først og fremst for de forskjellige nasjoners opprinnelige innbyggere. Kapitalisme og kommunisme er to eksempler på slike nedbrytende systemer.

Nordisk Forsvar har som mål å stille til valg ved stortingsvalget i 2009, og vi vil i løpet av 2008 starte en underskriftskampanje for å få inn de fem tusen signaturene som kreves for at vårt parti skal kunne stille til valg.

Partileder for Nordisk Forsvar er Gisle Larsen.

Drevet av Blogger.