Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Det Konservative Partiet

Del 2
16.12.20 ble Det Konservative Partiet stiftet av Hans Rustad, redaktør av Document.no.

30.12.20 ble det registrert i Brønnøysndregisteret (Ikke i Partiregisterer, men som ideell stiftelse).
Ruastad har regiastrert både DET KONSERVATIVE PARTIET, org.nr. 926 311 271 og DE KONSERVATIVE, org.nr. 926 311 174.Del 1
Stiftelsesdato er ikke kjent, men det første blogginnlegget på partiets nettside, ble skrevet 4.februar 2018.

"Vi i DKP mener det så absolutt finnes et behov for et ekte konservativt parti i Norge, og vi mener den pågående degenereringen av vårt samfunn er et klart bevis på det".

"DKP vil jobbe for å tilbakeføre en del konservative tanker og ideer i det Norske samfunnet, og vi ønsker å jobbe på sidelinjen av dagens politiske spekter hvor man kun har plass til politiske partier som identifiserer seg som Høyre eller venstrevridd parti".

"Vår ideologi er konservativ liberalisme, noe vi mener er en ny akse på den politiske skalaen, og som vi mener er nødvendig om vi skal kunne gi fremtidige generasjoner en mulighet til å vokse opp og leve i ett fritt demokratisk samfunn, i en verden der overvåkingen av vårt samfunn blir stadig mer pågående i takt med den teknologiske utviklingen".

Kilde: https://konservativ.info/2018/02/04/velkommen-til-det-konservative-parti/

Pr. 2019 virker denne utgaven av partiet nedlagt.

Drevet av Blogger.