Start----- Parti Spesial----- Exit ----- ----- ----- ----- -----Frisinnede Venstre

Det Frisindede Venstre eller Frisinnede Venstre eller Frisinna Venstre ble stiftet 1. mars 1909 under leidelse av tidlegere statsminister Christian Michelsen. Partimedlemmene var stort sett utbrytarar fra den mest konservative delen av Venstre. De brøt ut pga. misnøye med partiets "radikale" politikk. Det Frisindede Venstre var de innan Venstre som ønsket et nært samarbeid med Høgre.

Samarbeide ble innledet, og partiets repr. fra Søndre Bergenhus, Wollert Konow, ble statsminister i den nye regjeringen som ble dannet med Høyre. Samarbeidet fortsatte fram til midten av 1920-årene. Også Abraham Berge, som ble statsminister i 1923, kom fra FV. Frisinnede Venstre endra namn til Frisinnede Folkeparti i 1932. Partiet var nedlagd i 1936. Dei fleste i tidlegare Det Frisindede Venstre hadde då gått inn i Høgre.

Drevet av Blogger.