Distriktspartiet

Distriktspartiet.no.

DISTRIKTSPARTIET er et parti som ble stiftet i år 2008.

Det ble stiftet for at partiet mener at det er for lite av de skatter og avgifter som kommer inn til Statskassen, som kommer tilbake til samfunnsnyttige formål.

Ved å prate med folk og følge med i media, får vi forståelse av det er stor frustasjon mot den politiken som blir ført, og folkes oppfattning om hva som kan forventes i verdens rikeste land.

Våre hovedsaker er omsorgstjeneste, helse, skole, samferdsel, landbruk og politi med bekjempelse av kriminalitet.

Navnet DISTRIKSTPARTIET ble valgt av den grunn at hele landet er sammensatt av mange distrikter.

Drevet av Blogger.