By- og bygdelista

By- og bygdelista (BBL) 

er en lokal liste som stiller til valg i Hamar kommune. Det har hatt representanter i kommunestyret siden det første gang stilte til valg i 1991, og har fra 2003 elleve kommunestyrerepresentanter inklusive ordføreren, Einar Busterud. Lars Meyer er leder for partiet.

Partiet fikk 10 % oppslutning i 91, 19 % i 95, 24 % i 99 og 28 % i 03.

BBL ble startet på bakgrunn av motstanden mot sammenslåing av kommunene Hamar og Vang, og motstanden mot å anlegge en stor vei gjennom Hamar sentrum

Kilde: Wikipedia

Drevet av Blogger.